Форум » Политика, экономика, международные отношения » Украина » Ответить

Украина

Sol: Универсал национального единства, подписанный лидерами политических сил, 3 августа 2006 Напередодні п’ятнадцятої річниці незалежності України перед українською владою, політичною та громадською елітою країни, усіма силами, яким небайдужа доля Батьківщини, постала історична вимога і можливість об’єднати свої зусилля, досягти національної єдності. Усвідомлюючи відповідальність перед Українським народом та складність нинішньої політичної ситуації, Шануючи волевиявлення народу, здійснене у демократичний спосіб на виборах 26 березня 2006 року, Прагнучи зважено і відповідально вирішити політичні проблеми і приступити до розв’язання нагальних завдань економічного, соціального та гуманітарного розвитку, Прямуючи до загальнонаціонального примирення, яке вважаємо ключем до майбутнього України та інструментом для вирішення сучасних проблем нашого суспільства, Запроваджуючи традицію національного політичного і суспільного діалогу задля вирішення успадкованих і набутих проблем державного життя, Засвідчуючи, що стрижнем консолідації народу є безумовне додержання принципів демократії та поваги до прав людини, дотримання європейського вибору України, Підтверджуючи незмінність і незворотність зовнішньополітичного курсу України, зокрема на інтеграцію у Європейський Союз, та з метою посилення її міжнародного авторитету, І в діях, і у вчинках неухильно керуючись національними інтересами України, проголошуємо спільну волю до об’єднання зусиль задля реалізації таких пріоритетів національного розвитку, як висока якість життя громадян, конкурентоспроможна, заснована на знаннях економіка, ефективна та справедлива влада, інтегрована у глобальні процеси та поважана у світі держава, погоджуємось на першочергове здійснення ПЛАНУ ДІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ: 1. Збереження суверенності і цілісності, унітарності та соборності України – непорушних принципів існування держави. 2. Подальше гарантування і неухильне дотримання прав людини. Послідовний розвиток таких безумовних надбань демократичної України, як свобода слова, вільне вираження поглядів і переконань. 3. Спираючись на встановлену чинною Конституцією України організацію державної влади, продовження удосконалення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні, створення збалансованої системи «стримувань і противаг» між Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, відновлення дієздатності Конституційного Суду України. 4. Забезпечення політичними силами відповідності прийнятих і подальших рішень всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування Конституції України та законам України. 5. Створення політичних та правових умов для безперешкодної діяльності опозиції у виборних органах влади усіх рівнів. Недопущення корупції у політиці. 6. Реформування структур виконавчої влади та унеможливлення політизації державної служби через першочергове прийняття Законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про державну службу» (нова редакція), підготовлених для внесення Президентом України до Верховної Ради України. 7. Продовження судової реформи відповідно до схваленої Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні. 8. Забезпечення невтручання політичних сил та їх представників у діяльність правоохоронних органів, судів і Національного банку України. 9. Реформування правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів, приведення кримінального законодавства, кримінального судочинства у відповідність із стандартами і рекомендаціями Комітету міністрів Ради Європи, Європейського Союзу та рішеннями Європейського Суду з прав людини. 10. Стимулювання розвитку місцевого самоврядування, підвищення його ролі і статусу шляхом забезпечення фінансово-економічної спроможності та реформування адміністративно-територіального устрою. 11. Реалізація антикорупційної політики на всіх рівнях влади через, зокрема, підтримку законодавчих ініціатив Президента України у цій сфері. 12. Всебічний розвиток і функціонування української мови як державної та мови офіційного спілкування у всіх сферах суспільного життя на всій території України – як основи самоідентифікації народу і держави. Гарантування кожному громадянину вільного використання у всіх життєвих потребах російської чи іншої рідної мови відповідно до Конституції України та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. 13. Розвиток культури та відродження духовності Українського народу, забезпечення цілісності мовно-культурного простору. 14. Дотримання свободи віросповідання. Поважне ставлення до об‘єднавчих прагнень віруючих усіх православних церков без втручання держави та політичних сил у цей процес. 15. Підвищення добробуту громадян України, боротьба з бідністю засобами ефективного та адресного соціального захисту, гарантування гідної оплати праці та справедливого пенсійного забезпечення. 16. Становлення середнього класу через трансформацію політики доходів населення, розвиток підприємництва та стимулювання створення нових робочих місць. 17. Підвищення доступності та якості освіти, популяризація здорового способу життя, переорієнтування системи охорони здоров‘я на людський розвиток та створення національних центрів боротьби з туберкульозом, з ВІЛ/СНІДом, Національного центру серця, Національного інституту раку, Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини. 18. Запровадження принципів науково-технічного та інноваційного розвитку, досягнення щорічних темпів зростання ВВП на рівні не нижче ніж 5%, стимулювання створення щороку не менше 1 млн. робочих місць. 19. Проведення структурних реформ в економіці. Проведення податкової реформи, яка передбачає зниження податкового тиску на економіку з розширенням бази оподаткування, у тому числі шляхом поступового запровадження податку на нерухомість (податку на багатство) та єдиного соціального внеску з фонду оплати праці. 20. Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення ефективності використання природних ресурсів, енергоносіїв, впровадження енергозберігаючих технологій. 21. Підвищення ефективності сільського господарства та уваги держави до селян. Запровадження не пізніше 1 січня 2008 року повноцінного ринку землі з одночасним матеріально-організаційним забезпеченням та створенням необхідної нормативно-правової бази (законів України про кадастр, ціну на землю та інших). 22. Гарантування та захист державою прав власності. 23. Підвищення доступності та якості комунальних послуг шляхом розвитку конкурентних відносин у житлово-комунальній сфері. 24. Налагодження ефективного економічного співробітництва з усіма зацікавленими зовнішніми партнерами, керуючись інтересами України. Невідкладне прийняття необхідних для вступу до Світової організації торгівлі змін до законодавства та вступ до цієї організації до кінця 2006 року на прийнятних для України умовах. 25. Продовження курсу європейської інтеграції України з перспективою вступу України до Європейського Союзу. Неухильне виконання Плану дій «Україна - ЄС», невідкладний початок переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. 26. Завершення робіт щодо участі України у діяльності Єдиного економічного простору на принципах різнорівневої та різношвидкісної інтеграції з урахуванням норм і правил Світової організації торгівлі. Створення на першому етапі зони вільної торгівлі без обмежень та вилучень в межах ЄЕП. 27. Взаємовигідна співпраця з НАТО у відповідності із Законом України «Про основи національної безпеки України» (у редакції, чинній на дату підписання цього Універсалу). Вирішення питання щодо вступу до НАТО за наслідками референдуму, який проводиться після виконання Україною усіх необхідних для цього процедур. Ми переконані, що втілення зазначених пріоритетів суспільного розвитку має стати визначальним критерієм формування та діяльності коаліції, яка опиратиметься у своїй роботі на нові суспільно-політичні механізми взаємодії, зокрема: 1. Розробку й запровадження регулярних публічних консультацій щодо важливих питань суспільного розвитку та державного будівництва, із залученням до діалогу, зокрема, позапарламентських політичних сил, об’єднань громадян та інших учасників суспільно-політичного процесу; 2. Формування ефективних механізмів громадського контролю за діями влади. Забезпечення прозорості та підзвітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 3. Забезпечення відповідності діяльності органів влади національним інтересам України, стратегічним пріоритетам розвитку, інтересам окремих громадян, шляхом, зокрема, залучення політичних партій та громадських організацій до участі у підвищенні ефективності кадрової політики в державі. Ми переконані, що реалізація положень цього Універсалу, які будуть покладені в основу діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України, можлива лише за умови національної єдності та згуртованості політичних сил. Ми віримо, що взаємодія всіх органів влади, політичних партій та їх фракцій у законодавчому органі та органах місцевого самоврядування, громадських організацій, людей, які користуються незаперечним авторитетом у суспільстві, при втіленні зазначених пріоритетів згуртує суспільство. Ми готові здолати розбіжності, об‘єднати свої зусилля, використати всі можливості задля покращення життя Українського народу і забезпечення процвітання нашої Вітчизни. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ В. ЮЩЕНКО ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ О. МОРОЗ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ Ю. ЄХАНУРОВ ВІД ФРАКЦІЇ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ В. ЯНУКОВИЧ ВІД ФРАКЦІЇ «НАША УКРАЇНА» Р. БЕЗСМЕРТНИЙ ВІД ФРАКЦІЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ В. ЦУШКО ВІД ФРАКЦІЇ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ П. СИМОНЕНКО ( http://www.proua.com/speech/2006/08/03/154938.html )

Ответов - 53, стр: 1 2 All

Busta: Очень благостная статья!!!!! Большой украинский миф!!!! ссылка

Sol: Busta пишет: если больше половины жителей незалежной не знает не то что семантики укр. слов, но их обыденного значения, какой это к чертям гос. язык??? Это гос. язык де юре, а хорошо это, плохо ли и может ли быть иначе - отдельный разговор. Busta пишет: Не соглашусь, огромное количество польско-маджарских заимствований С чем не соглашусь??? Я об этом и написал! Суть полемики с Малиньяни была в том, что заимствования эти пришли на претерпевшую определенную эволюцию старославянскую основу, а не на современный (или хотя бы девятнадцатого века) русский язык. Busta пишет: почему, например, сербский я понимал через неделю, а хохлоукрский - не понимаю до сих пор Объяснить это видимо можно некой внутренней склонностью к сербскому языку Насколько я могу судить, обычный русскоязычный человек, не изучая сербский, может начать понимать его с большим трудом и явно не через одну неделю. В большинстве случаев степень понимания украинского русскоязычными много выше, чем степень понимания любых других славянских языков, но всё же не столь высока, чтобы признать в украинском "диалект русского". Busta пишет: Пространство СНГ МОЖЕТ быть козырем, если на нем действовать по-умному В вашем варианте это означает: совместно с силами НАТО и повсеместной помощи Евросоюза??? Нет, "по-умному" означает прежде всего "при уважительном отношении к партнерам и их интересам", потому что без этого свои собственные интересы соблюсти не удастся, хотя поорать про то, какие мы хорошие и все вокруг плохие, может получиться на славу!Busta пишет: Ответьте честно: чьи интересы вы защищаете и на чьи деньги существуете? Я уже догадываюсь Поведайте же миру эту тайну, а то я не знаю в какую кассу пойти за причитающимся доходом Busta пишет: Очень благостная статья!!!! Да уж, аффтар не поскупился на комплименты для Украины. По прочтении, видимо, все украинцы должны пойти убитьсибяапстену, поскольку жить будучи наследниками столь преступной истории ну совершенно невозможно

Busta: Sol пишет: украинцы должны пойти убитьсибяапстену Те, кто отождествляет себя с украинцами - так, а кто полагает себя малороссами или русскими - конечно нет! Sol пишет: В большинстве случаев степень понимания украинского русскоязычными много выше Суржика, на котором в Восточной Украине размовляют - да(сам живу под Харьковом - ессно все понимаю), а вот в Ивано-Франкивске, боюсь, или даже во Львиве - хрен что поймешь, без навыков венгерского и польского. А на оф. языке только в вузах и Раде по моему общаются, когда телевидение приезжает:))) Sol пишет: "при уважительном отношении к партнерам и их интересам" Партнеры для меня бывают только сексуальные, а Украина - естественный субъект русского общества, в отношении Украины рассматриваю только АНШЛЮЗ!!!


Sol: Busta пишет: АНШЛЮЗ!!! А зачем??? Допустим, что возникает такая фантастическая возможность. И что? Нам что в России территории не хватает? У украинцев не хватает возможности приезжать в Россию работать, если они того хотят? Российский бюджет некуда девать, поэтому возникает острое желание потратить его на субсидирование украинских земель? Иль еще какие-то мотивы?

Сережа: Sol пишет: А зачем??? Допустим, что возникает такая фантастическая возможность. И что? Нам что в России территории не хватает? У украинцев не хватает возможности приезжать в Россию работать, если они того хотят? Российский бюджет некуда девать, поэтому возникает острое желание потратить его на субсидирование украинских земель? Иль еще какие-то мотивы? И вот сейчас я совершенно согласен с Утиллой! Ну ее в жопу, эту Украину. Sol пишет: Поведайте же миру эту тайну, а то я не знаю в какую кассу пойти за причитающимся доходом Ну наверное, Прогнозис.ру?

Sol: Простаки за границей http://www.pravda.com.ua/news/2006/9/15/47515.htm

Пьяный Башкир: а есчё они у нас газ пиздят.... ой, сорри, воруют гыыы...

Корсар: Sol пишет: Российский бюджет некуда девать, поэтому возникает острое желание потратить его на субсидирование украинских земель? Иль еще какие-то мотивы? Правильно, лучше субсидировать маленькие и гордые республики Северного Кавказа, вкладывая в них огромные суммы, лишь бы не начали снова "бузить"...

Сережа: Корсар пишет: Правильно, лучше субсидировать маленькие и гордые республики Северного Кавказа, вкладывая в них огромные суммы, лишь бы не начали снова "бузить" А кто говорит, что они не бузят? Там походу все с ног на голову встало - бузившая Чечня сейчас просто рай земной по сравнению с Ингушетией или Осетией...

Е.С.Г.: Янукович расшиб лоб об икону 29 сентября 2006 | 16:11 Подробности По материалам: Новости (Донецк) Премьер-министр Украины Виктор Янукович получил травму лобной части головы. Во время традиционного поцелуя иконы в Свято-Успенском Кафедральном Соборе Донецка, он слишком сильно ударил лбом по защитному стеклу, в результате чего на правой стороне лба руководителя правительства проявилось покраснение от удара, сообщает сайт "НОВОСТИ.dn.ua". Напомним, Янукович посетил Свято-Успенский Кафедральный Собор Донецка для участия в православной литургии. У ворот храма его встречал Митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион. Янукович привез в подарок храму икону размером 1,5 на 1,5 метра. На вопрос журналистов, что это за икона, не смогли ответить ни сотрудники пресс-службы Донецкой ОГА, ни пресс-секретарь премьера Денис Иванеску. Сегодня Янукович находится с рабочим визитом в Донецке. В сентябре исполняется 15 лет Донецкой епархии и 10 лет со дня назначения Владыки Иллариона Митрополитом Донецким и Мариупольским. http://podrobnosti.ua/power/govt/2006/09/29/353079.html

Филипп: Е.С.Г. пишет: Янукович расшиб лоб об икону Заставь дурака...

Корсар: Янукович расшиб лоб об икону

Scharnhorst: Товарисч Онищенко снова напомнил о себе - проверкой Украинского вина: click here Интересно нашему онищенко "заказы" оплачивают наши водочные олигархи или самогонщики? Просто какой-то реальный беспредел получается: в продаже будет только собственно параша и дорогое вино - середину вырежут. Так что ль получается?

Yansen:

Маркиза де Сад: не смейся раньше времени. я все вижу!

Маркиза де Сад:

Фридрих: Мерзкие бандеровские рожи!

ИМХО: Это не бандеровцы (воевавшие, к слову, временами на 3 фронта), а судя по всему - ветераны дивизии СС Галичина.

Фридрих: ИМХО Да, пожалуй

Sol: Донецкий военный лицей

Greeeeen: Ющенко хочет по примеру Грузии создать на Украине музей "советской оккупации" - click here

Корсар: Кстати, зацените вот эту страничку в Википедии...Тут один деятель пропагандирует так называемый "сибирский язык" http://ru-sib.wikipedia.org/wiki )))Никакой язык не напоминает? Это все к чему??? А к той крамольной мысли, что при желании некоторые "деятели" могут придумать любую нацию вроде "сибиряков", "казаков", или даже "тамбовцев"...И язык придумается и древняя история будет! Так же как в 19 веке была придумана Украина, бывшая до этого ничем большим чем просто географическим обозначением терртории...Окраина... Вспоминаем классику: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!» (Гоголь, "Тарас Бульба") если кто забыл - про силу украинскую писатель почему то не написал...

Scharnhorst: "Прекрасен внешний женский лик, Когда под маской плоти хрупкой Натура женская таит Единство арфы с мясорубкой". click hereполная версия страницы